Nolikums Dodkepu.lv winter canicross 2020

1.      Nolikums:

1.1.  Biedrība Dodkepu.lv un Latvijas Kamanu suņu sporta Federāciju piedāvā  Kanikrosa disciplīnu ziemas apstākļos kopā ar kinoloģisku pasākumu.

2.     Mērķis un uzdevumi:

2.1.  Popularizēt kamanu suņu sporta kanikrosa disciplīnu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.

2.2.  Dažādot kanikrosa disciplīnu sacensības ar iespēju sacensties ziemas apstākļos.

2.3.  Veicināt citu valstu kanikrosa entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.

2.4.  Popularizēt kanikrosu kā videi un cilvēkam draudzīgu nodarbošanos.

2.5.  Apvienot kanikrosa sacensības ar aktīvo atpūtu un kinoloģiska rakstura konkursiem veicinot jaunu sportistu piesaisti kamanu suņu sportam nākotnē.

2.6.  Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

3.     Kanikrosa sacensību disciplīnas:

3.1.  CCW E - Kanikross dāmas elite (no 18 līdz 39 gadiem ieskaitot)

3.2.  CCW J - Kanikross dāmas juniori (no 11 līdz 17 gadiem ieskaitot) – uz vecāku/aizbildņu atbildības

3.3.  CCW W - Kanikross dāmas veterānes (no 40 gadiem uz augšu)

3.4.  CCM E - Kanikross kungi elite (no 18 līdz 39 gadiem ieskaitot)

3.5.  CCM J - Kanikross kungi juniori (no 11 līdz 17 gadiem ieskaitot) – uz vecāku/aizbildņu atbildību

3.6.  CCM W - Kanikross kungi veterāni (no 40 gadiem uz augšu)

3.7.  Kanikrosā junioru klasēs drīkst piedalīties jaunāki dalībnieki ar vecāku vai aizbildņa atļauju un trases galvenā tiesneša atļauju, pārliecinoties, ka dalībnieks pilnā mērā spējīgs kontrolēt suni.

4.     Trase:

4.1.  Meža ceļi un stigas

4.2.  Distances garums no 4,5  līdz 7 km

5.     Apbalvošana:

5.1.  Katrā disciplīnā arī konkursos apbalvos pirmos trīs dalībniekus, ja konkrētajā disciplīnā būs 5 dalībnieki no katras disciplīnas. (Ja 5 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas – organizators patur tiesības apvienot klases vai pirmajām trīs disciplīnas vietām pasniegt tikai diplomus).

5.2.  Godalgotās vietas ieguvējus apbalvos ar medaļām un sponsoru balvām.

5.3.  Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, tas zaudē visas iegūtās balvas. Visas balvas tiek nodotas nākamās vietas ieguvējam.

6.     Dalības maksa:

6.1.  Dalības maksa Ziemas kanikrosā:

6.1.1.     20 EUR no 29.11.2019.-20.12.2019.

6.1.2.     25 EUR no 21.12.2019.- 07.01.2020.

6.1.3.     Sacensību dienā – 30 EUR

6.2.  Dalība konkursos ar suni (Saīsinājumā UZD. Dalības maksa tiek piemērota par dalību visos konkursos. Piemēram, ja dalībnieks piedalās 3 konkursos, viņam tiek piemērota tāda pati dalības maksa, kā ja viņš piedalītos tikai 1 konkursā.)

6.2.1.     10 EUR no 29.11.2019.-20.12.2019.

6.2.2.     12 EUR no 21.12.2019.- 07.01.2020.

6.2.3.     Sacensību dienā – 15 EUR

6.2.4.     Par katru nākošo pieteikto suni konkursos 5 EUR visu reģistrācijas laiku.

6.3.  Dalība pārgājienā un konkursos bez suņa ir Bez maksas

6.4.  Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.

6.5.  Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.

6.6.  Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

6.7.  Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu:

Dodkepu.lv

Reģ. Nr.40008273432

LV74UNLA0055000540706

 

6.8.  Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā. Ja tiek pieteikta dalība konkursos (UZD) maksājumu var veikt vienā maksājumā.

Piemēram - Agnese Vilcenīte, CCW J, Kanikross. * vai Agnese Vilcenīte, CCW J, Kanikross, UZD.*

*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)

6.8.1.     Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu. Pat, samainot vietām vārdus vai uzrakstot ko citu!

6.9.  Dalībniekam atsakoties no dalības sacensībās 14 dienas pirms sacensībām ir tiesības atgūt iemaksāto dalības maksu, par to rakstiski (e-pastā:[email protected]) informējot organizatoru.

7.     Dalības maksā iekļauts:

7.1.  Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, ēdināšana pēc finiša, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā, sacensību rezultātu fiksēšana.

8.     Dalībnieku sacensību reģistrācija sacensību dienā:

8.1.  Lai reģistrētos sacensībām sacenību dienā, jādodas uz reģistrāciju jāaizpilda reģistrācijas veidlapa un jāsaņem sacensību numurs un laika kontroles čips. Līdzi jābūt visam ekipējumam un suņa pasei.

9.     Dopinga kontrole:

9.1.  Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt dopinga kontrolē, iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot.

10.  Suņi:

10.1.                 Suņa vecums: kanikrosa disciplīnā - suņa vecums – sākot no 12 mēnešiem.

10.1.1.  Suņu vecums konkursos vai pastaigā netiek ierobežots.

10.2.                 Suņiem, kas startē sacensībās, jābūt ES mājdzīvnieka pasei, un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā).

10.3.                 Suņiem, kas sacensībās nepiedalās, arī jābūt līdzi ES mājdzīvnieka pasei (vai vakcinācijas apliecībai) un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā), jo to pieprasa likums. Latvijas Republikas suņiem ir jābūt reģistrētiem reģistrā  -https://www.ldc.gov.lv/lv/pamatdarbibas/dzivnieku_registrs/ Uz vietas būs veterinārā kontrole.

10.4.                 Sacensību vietā suņus no pavadas atlaist nedrīkst. Sekojiet līdzi savu bērnu uzvedībai un nelaidiet mazus bērnus uz trases vai suņu tuvumā bez suņu saimnieka atļaujas.

11.  Sacensību 'stake out' vietā:

11.1.                 Sacensību dalībnieki nedrīkst tirgot savu sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no organizatoriem.

11.2.                 Sacensību dalībnieki drīkst mašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši.

11.3.                 Suņus bez pieskatīšanas stake-out zonā atstāt nedrīkst, par savu suni atbild tikai un vienīgi dalībnieks.

11.4.                 Stake-out zonā nav atļauts smēķēt.

12.  Starta saraksts / Rezultātu saraksts:

12.1.                 Organizatori provizorisko starta sarakstu publicēs mājaslapā Dodkepu.lv, kā arī dodkepu.lv officiālajā Facebok lapā. Taču oficiālais starta saraksts būs pieejams sacensību dienā KANIKROSA ZONĀ. Sacensību starta sarakstu nav iespējams mainīt.

12.2.                 Rezultāti tiks publicēti mājaslapā Dodkepu.lv, kā arī dodkepu.lv officiālajā Facebook lapā septiņu dienu laikā pēc sacensībām.

13.  UZMANĪBU:

13.1.                 Katram dalībniekam ir jāierodas uz kanikrosa sapulci.

13.2.                 Katram dalībniekam ir jāierodas starta koridorā 10 minūtes pirms starta. Ja dalībnieks ar suni neierodas starta koridorā noteiktajā laikā, viņu uz starta tiesneši vairs neielaiž.

13.3.                 Pēc sportista finiša, sportistam obligāti jāatrodas finiša koridorā tik ilgi, kamēr finiša tiesneši Jūs no tā ļauj iziet. Finiša koridorī obligāti sunim ir jāpiedāvā ūdens!!!

13.4.                 Finišā nedrīkst svilpt, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai suni vilinātu veikt ātrāk finišu. Dalībnieki, pārkāpjot šos noteikumus tiks diskvalificēti!

13.5.                 Izejot vetkontroli, sunim uz kakla siksnas var tikt veikta tiesnešu atzīme. Atrodoties sacensību teritorijā un/vai trasē – sunim jāatrodas ar kaklasiksnu ap kaklu uz kuras veikta atzīme (to nedrīkst noņemt).

14.  Kanikrosa dalībnieku ievērībai:

14.1.                 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un sava suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām.

14.2.                 Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.

14.3.                 Dalībniekiem, piesakoties sacensībām, ir pienākums veikt naudas pārskaitījumu (dalības maksa) 24 stundu laikā pēc reģistrācijas brīža. Ja pārskaitījums nav veikts, dalībnieka reģistrācija tiek anulēta.

15.  Sacensību norise:

15.1.                 Katram dalībiekam tiks izsniegts individuāls numurs un laika kontroles čips. Dalībnieki katrā distancē dodas ar dalīto startu). Uzvar sportists, kurš, veicot distanci, uzrāda labāko laiku.

15.2.                 Sacensības notiek marķētā trasē. Marķējums var būt atšķirīgs no IFSS kanikrosa sacensību noteikumiem! Ar trases marķējumu dalībnieki tik iepazīstināti vismaz 7 dienas pirms sacensībām Dodkepu.lv Facebook pasākuma lapā, mājaslapā Dodkepu.lv, kā arī sacensību dienā.

15.3.                 Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

15.4.                 Ēdināšana – katram dalībniekam pēc distances beigšanas būs iespēja saņemt ēdināšanas servisu.

16.  Protesti:

16.1.                 Sacensību dalībniekam, kurš ir konstatējis cita dalībnieka noteikumu pārkāpumu, tas ir jāziņo mutiski galvenajam tiesnesim vai jebkuram tiesnesim uzreiz pēc finiša.

16.2.                 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

16.3.                 Tiesāšana un sacensību inventārs, kas nav minēts nolikumā - atbilstoši IFSS noteikumiem:

16.4.                 Katrs dalībnieks apņemas ievērot IFSS sacensību noteikumus. Tie ir atrodami Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas mājaslapā sleddog.lv sadaļā "Par Mums" -> "Dokumenti" -> "IFSS sacensību noteikumi".

17.  Sacensību numuri un laika kontroles čipi:

17.1.                 Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs.

17.2.                 Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura vai laika kontroles čipa nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – 30 EUR sods.

18.  Tehniskās prasības:

18.1.                 Sacensību dalībnieki nedrīkst izmantot apavus, kas var būt bīstami vai traumēt suni. Sacensībās nedrīkst piedalīties ar skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs elementi labākai saķerei (saucamās – naglenes vai futbola buči).

18.2.                 Lains (speciālā sacensību pavada) garumam obligāti jābūt no 2 m līdz 3 m (izstieptā veidā) ar iestrādātu amortizējošo posmu.

18.3.                 Vēderjosta kas ir minimums 7 cm plata muguras daļā.

18.4.                 Suņa iemaukti - tiek pielaisti tie iemaukti kas ir polsterēti un paredzēti skriešanai, pārējie pastaigu un citi iemaukti kas satur sprādzes, metāliskus elementus vai savienojumus netiek pielaisti.

18.5.                 Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi.

18.6.                 Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

19.  Latvijas sporta licences (DID numuri):

19.1.                 Latvijā tiek aprēķināts reitings no visām kamanu suņu  sacensībām, un tajā Jūs krāsiet punktus atkarībā no saviem rezultātiem. Latvijas reitings ir Latvijas sportista stāvoklis attiecībā pret citiem sportistiem atkarībā no apmeklēto sacensību skaita un iegūtajiem rezultātiem. Reitingu veido apmeklētās sacensības Latvijā un arī ārpus tās.

19.2.                 Latvijas DID numurs ir virtuāls kods, kuru Jūs norādāt sacensību reğistrācijas anketā un tādējādi automātiski Latvijas reitingā krāsiet punktus.

19.3.                 LKSSF DID numuru Jūs varat saņemt, iestājoties kādā no klubiem, kurš ir LKSSF biedrs, vai arī iegādājoties to individuāli. Par numuru iegādes procedūru lūgums rakstīt uz [email protected]

20.  Jautājumi:

20.1.                 Par jebkuru jautājumu sakarā ar nolikuma noteikumiem vai arī ekipējuma prasībām  sazinietes caur e-pastu: [email protected]

21.  Uzmanību!

21.1.                 Sacensību dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

21.2.                 Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē, mežā un stāvlaukumā. Par piemērota soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

21.3.                 Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.

21.4.                 Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu, izmaiņas sacensību nolikumā var veikt tikai līdz sacensību sākumam, par to iepriekš paziņojot dalībniekiem.

21.5.                 Organizatori sniedz informāciju par sacensībām tikai latviešu un angļu valodā.

22.  Mārketings:

22.1.                 Reģistrējoties sacensībām, Jūs piesakāties jaunumu un informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā un sms no biedrības "Dodkepu.lv”

22.2.                 Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

23.  Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi:

23.1.                 Dalībnieks vai dalībnieka likumiskie pārstāvji (ja dalībnieks vēl nav sasniedzis pilngadību) ir iepazīstināti ar Dalībnieka personas datu aizsardzības noteikumiem (par to būs jāparakstās uz vietas).

23.2.                 Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt kamanu suņu sportu dažādās vecuma grupās.

23.3.                 Nepilngadīgā likumiskie pārstāvji un pilngadīgās personas, aizpildot pieteikuma anketu, piekrīt tam, ka  pasākuma norises gaitā Dalībnieka attēls un balss ieraksts var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un Dalībnieku personas dati var tikt apstrādāti.

23.4.                 Personas dati tiks uzglabāti līdz beigsies nepieciešamība tos izmantot. Dalībnieks var prasīt dzēst viņa datus jebkurā brīdī.

24.  Konkursi ar suņiem un bez suņiem:

24.1.                 Konkursu sacensību discplīnas ar un bez suņiem un to apraksts pieejams šī nolikuma pielikumā (Sk.1.pielikums).

25.  Reģistrācija sacensībām:

25.1.                 https://www.dodkepu.lv/wintercanicross/

25.2.                 Par disciplīnu atbildīgā organizācija:

Biedrība „Dodkepu.lv”

Adrese: Amatas nov., Drabešu pag., Drabeši, "Papardes 2", LV-4101

Reģ. nr: 40008273432

Banka: SEB Banka

Konts: LV74UNLA0055000540706

Kods: UNLALV2X

26.  Papildinformācija:

https://www.facebook.com/dodkepu.lv

https://www.dodkepu.lv/

e-pasts: [email protected]

T: +37125951531

 

 

1.     Pielikums

Konkursi un aktivitātes bez suņiem:

Sacensību vietā būs iespēja piedalīties gan pastaigā pa sacensību trasi ar vai bez sava suņa, gan piedalīties tādos konkursos un aktivitātēs, kur suns nav nepieciešams, bet ir iespēja nopelnīt vērtīgas balvas.

Pie katras aktivitātes būs atbildīgais tiesnesis, kas izskaidros aktivitāšu noteikumus. Tiesnesis fiksēs rezultātus un ievēros noteikumu godprātīgu izpildi.

Visiem, kas piedalās aktivitātēs bez suņiem, ir saistoši šī nolikuma noteikumi.

Konkursi un aktivitātes tiks paziņoti vismaz 7 dienas pirms sacensībām gan officiālajā sacensību Facebook lapā, gan mājaslapā Dodkepu.lv. Sacensību dienā konkursu skaits un veids var mainīties.

Konkursi un aktivitātes ar suņiem:

Visi suņi startē vienā klasē neatkarīgi no suņa vecuma.

Organizators atver iesācēju klasi (suņiem līdz 12 mēnešu vecumam, ja ir pieteikušies un uz sacensībām ieradušies vismaz 5 šādi sacensību dalībnieki).

Konkursi var būt līdzīgi cita veida kinoloģiska rakstura sacensībām, tomēr tie ir  pielāgoti doto sacensību mērķiem, tādēļ lūgums rūpīgi iepazīties ar konkursa noteikumiem.

1. Piesaukšana uz laiku, jeb „Caur visiem šķēršļiem”

Piesaukšanas noteikumi:

-Attālums suņa piesaukšanai – līdz 30 m.

-Starp starta un finiša zonu var atrasties dažāda veida priekšmeti, kas novērš suņa uzmanību (mantiņas, kārumi, barība utml.)

-Pirms starta suns tiek nosēdināts, apguldīts vai nostādīts aiz starta līnijas, suni drīkst pieturēt palīgs, bet pavadonis dodas uz piesaukšanas zonu. Ja palīgs netiek izmantots vai nav pieejams un suni neizdodas nosēdināt, apguldīt vai nostādīt aiz starta līnijas trīs (3) reizes, mēģinājums netiek ieskaitīts. Palīgu (ja tāds nav pieejams, tad talkā drīkst nākt tiesnesis) drīkst piesaistīt jebkurā no mēģinājumiem.

-Pēc tiesnešu signāla pavadonis piesauc suni, izmantojot verbālās komandas vai žestus. Laika skaitīšana sākas brīdī, kad pavadonis dod sunim pirmo komandu. Tiesnesis ir tiesīgs pajautāt pavadonim, kāda komanda tiks izmantota.

-Verbālo komandu un žestu skaits nav ierobežots.

- Ir  atļauta mantu, kārumu un citu motivējošu priekšmetu izmantošana.

- Laika skaitīšana tiek pārtraukta tikai tajā brīdī, kad suns apsēdies pretim vai blakus pavadonim.

 

2. Pitch and go

Komandai (saimniekam un sunim) tiek dotas 90 sekundes. Šajā laikā viņiem ir jāiegūst pēc iespējas vairāk punktu: saimniekam jāmet priekšmets speciāli iezīmētās zonās, bet sunim maksimāli ātri šis priekšmets jāatnes saimniekam. Par priekšmetu var kalpot jebkāds priekšmets gan pašu, gan sacensību organzētāju dotais. Zonu punktu vērtība pieejama 1. attēlā. Uzvar tas, kurš savācis vairāk punktus. Ja vairāki dalībnieki ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad uzvarētājs ir tas, kurš priekšmetu izmetis mazāk reizes – t.i. sacensību laikā jācenšas priekšmetu iemest „dārgākajās” zonās. Sacensību laikā suni drīkst visādi uzmundrināt, gan ar balsi, gan mājot, lēkājot. Nav obligāti arī pienesto priekšmetu atdot tieši saimnieka rokās, noteikumi pieļauj, ka pienesto priekšmetu var arī nomest zemē, bet tikai, pārkāpjot starta līniju.

1. attēls

 

3. Mazā Šķēršļu josla.

 Dalībnieks pie starta līnijas, var turēt suni līdz starta tiesneša dotajai komandai. Suni disciplīnas laikā drīkst turēt pie pavadas, var arī bez pavadas, kā arī, izpildot uzdevumu, suni droši var laist vaļā ar visu pavadu.

Distances laiks tiek uzņemts no brīža, kad tiesnesis dod komandu dalībniekam ar suni sākt kustību. Dalībnieks skrien garām šķērslim, bet suns to pārvar. Jebkuru šķērsli drīkst atkārtoti pārvarēt, ja dalībnieks  nav pārliecināts par suņa veiksmīgu šķēršļa pārvarēšanu. Distances laika uzņemšana tiek pārtraukta pēc pēdējā (pavadoņa vai suņa)., kas šķērso finiša līniju.

Šķēršļu joslā var būt dažāda augstuma un veida lecamās barjeras, slaloms, A formas rampa, tunelis, riepa.

 Soda sekundes:

·       Lecamās barjeras: 5 sekundes  par katru nogāzto latiņu, vai neveikto barjeru;

·       Slaloms: 15 sek.,  ja ir kļūdaini iziets slaloms;

·       A formas rampa: 30 sek. Ja nav veikts šķērslis;

·       Tunelis: 30 sek ja nav veikts šķērslis;

·       Riepa: 30 sek. Ja nav veikts šķērslis; 


 

...

...

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.