Šo jaunatnes iniciatīvu projektu finansē ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

“Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, veicinot mācību motivāciju jauniešiem.” 

Plānotās aktivitātes:

18.09.2020. - Kamanu suņu sports ikdienas dzīvē. /FOTO: Agnese

16.10.2020. - Kanikrosa praktiskā nodarbība. 

23.04.2021. - Fizioterapija un veselības sports. /FOTO: Agnese

05.05.2021. - Kanikrosa praktiskais pielietojums Nūmierņas ezera apkārtnes takās ar interaktīvajiem uzdevumiem dabā. /FOTO: Agnese

16.06.2021. - Kamanu suņu, izmantošanas cilvēku vajadzībām. 

16.06.2021. - Darbs ar mājasdarbu

28.06.2021. - Prezentācija.

28.06.2021.  Radošā darbnīca “Togo ķepas nospiedums”  
18.08.2021.Kamanu suņu sports ziemas apstākļos. / Drylands

 "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste neformālajā izglītībā, izmantojot kamanu suņus un kamanu suņu sporta elementus, Lazdonas pamatskolā."

Plānotās aktivitātes:

02.10.2020. - Kamanu suņu sports ikdienas dzīvē. /FOTO: Agris Veckalniņš/
16.10.2020. - Kanikrosa praktiskā nodarbība. 

23.04.2021. - Fizioterapija un veselības sports. 

13.05.2021. - Kanikrosa praktiskais pielietojums Smeceres sila takās ar interaktīvajiem uzdevumiem dabā /FOTO: Agris Veckalniņš/

07.06.2021. - Kamanu suņu, izmantošanas cilvēku vajadzībām, vēsture un pašu pieredze. Suņu šķirņu īpatnības salīdzinot ar cilvēka rakstura iezīmēm.

08.06.2021. - Kamanu suņu, izmantošanas cilvēku vajadzībām, vēsture un pašu pieredze. Darbs pie mājas darba.

17.06.2021. - Kamanu suņu, izmantošanas cilvēku vajadzībām, vēsture un pašu pieredze. Motivācija - Kā sasniegt augstus mērķus? 

17.06.2021. - Kamanu suņu, izmantošanas cilvēku vajadzībām, vēsture un pašu pieredze. Grupu darba analīze un prezentācijas.

29.07.2021.  - Radošā darbnīca “Togo ķepas nospiedums”  /FOTO:Ilze KRAVCOVA/

XX.07.2021. - Kamanu suņu sports ziemas apstākļos. / Drylands

"Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, samazinot mācību pārtraukšanas riskus jauniešiem."

Plānotās aktivitātes:

03.10.2020. - Kamanu suņu sports ikdienas dzīvē. /FOTO: Karīna Jurciņa/ FOTO: Arnis Jurciņš/
24.05.2021. - Kanikrosa praktiskā nodarbība. 

03.06.2021.  - Kanikrosa praktiskais pielietojums  Cecīļu dabas takā ar interaktīvajiem uzdevumiem dabā FOTO: Arnis Jurciņš/

03.06.2021. - Kanikrosa praktiskais pielietojums  Cecīļu dabas takā ar interaktīvajiem uzdevumiem dabā /FOTO: Karīna Jurciņa/

28.06.2021. -  Fizioterapija un veselības sports. 

XX.07.2021.  - Radošā darbnīca “Togo ķepas nospiedums”  

XX.07.2021. - Kamanu suņu sports ziemas apstākļos. / Drylands