“Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, veicinot mācību motivāciju jauniešiem.” 

Plānotās aktivitātes:
18.09.2020. - Kamanu suņu sports ikdienas dzīvē. /FOTO: Andis Stefanovičs /
16.10.2020. - Kanikrosa praktiskā nodarbība. 

XX.11.2020. - Fizioterapija un veselības sports. 

04.11.2020. - Kanikrosa praktiskais pielietojums Nūmierņas ezera apkārtnes takās ar interaktīvajiem uzdevumiem dabā.

25.11.2020. - Kamanu suņu, izmantošanas cilvēku vajadzībām. 

02.12.2020.  Radošā darbnīca “Togo ķepas nospiedums”  
18.12.2020.Kamanu suņu sports ziemas apstākļos. 

 "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste neformālajā izglītībā, izmantojot kamanu suņus un kamanu suņu sporta elementus, Lazdonas pamatskolā."

Plānotās aktivitātes:

02.10.2020. - Kamanu suņu sports ikdienas dzīvē. /FOTO: Agris Veckalniņš/
16.10.2020. - Kanikrosa praktiskā nodarbība. 

XX.11.2020. - Fizioterapija un veselības sports. 

"Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, samazinot mācību pārtraukšanas riskus jauniešiem."

Plānotās aktivitātes:

03.10.2020. - Kamanu suņu sports ikdienas dzīvē. /FOTO: Karīna Jurciņa/ FOTO: Arnis Jurciņš/
xx.11.2020. - Kanikrosa praktiskā nodarbība. 

XX.11.2020. - Fizioterapija un veselības sports. 

Šo jaunatnes iniciatīvu projektu finansē ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

0
 .