“Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, veicinot mācību motivāciju jauniešiem.” 

Plānotās aktivitātes:
18.09.2020. - Kamanu suņu sports ikdienas dzīvē. 
14.10.2020. - Fizioterapija un veselības sports. Kanikrosa praktiskā nodarbība. 
04.11.2020. - Kanikrosa praktiskais pielietojums Nūmierņas ezera apkārtnes takās ar interaktīvajiem uzdevumiem dabā.
25.11.2020. - Kamanu suņu, izmantošanas cilvēku vajadzībām. 
02.12.2020.  Radošā darbnīca “Togo ķepas nospiedums”  
18.12.2020.Kamanu suņu sports ziemas apstākļos. Šo jaunatnes iniciatīvu projektu finansē ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

0
   🌅 Vasaras/ Bez sniega sezona ☀             ❆ Ziema/ Sniega sezona ☃ 


 .