Šo jaunatnes iniciatīvu projektu finansē ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

0
   🌅 Vasaras/ Bez sniega sezona ☀             ❆ Ziema/ Sniega sezona ☃ 


 .