Provizorisā dienas programma:

09:30 – 10:30 pēdējā brīža reģistrācija (jauniem dalībniekiem)

09:30 – 10:40 reģistrēto dalībnieku numuru izņemšana & vetkontrole

11:00 starts kanikros distancei

11:30 starts pārgājiena (ģimeņu) distancei

10:00 - 13:00 Konkursi un aktivitātes bez suņiem

12:00 - 13:30 Konkursi un aktivitātes ar suņiem

14:00 apbalvošana dalībniekiem

13:30 trases slēgšana

Visa pasākuma lakā no 9:30 uz vietas būs peejams tirdziņš

0
   🌅 Vasaras/ Bez sniega sezona ☀             ❆ Ziema/ Sniega sezona ☃ 
 .